2021-04-29

Dyrektor i Kierownicy Działów

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy - Wanda Adach
tel. 22 837 70 60, fax 22 837 33 40

Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy - Andrzej Cudak
tel. sekretariat 22 837 70 60, fax 22 837 33 40

Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy - Grzegorz Wolff
tel. sekretariat 22 391-13-01, fax: 22 813-20-32

Komórki organizacyjne Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

Dział Rejestracji i Ewidencji

 • Kierownik - Krystyna Wysocka, ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 51
 • Z-ca Kierownika - Dorota Morzyńska, ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 19
 • P. o. z-cy Kierownika - Ewa Kocemba, ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 51

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • Kierownik - Ewa Cedro, ul. Ciołka 10a
 • Kierownik - Eliza Kantyka, ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 49

Dział Ofert Pracy

 • Kierownik - Piotr Ryło, ul. Grochowska 171 b, tel. 22 391 13 79
 • Zastępca Kierownika - Karol Piętka, ul. Młynarska 37 a, tel. 22 391 15 79

Dział Rynku Pracy

 • Kierownik - Maciej Bątkiewicz, ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 73 36

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

 • Kierownik - Beata Tryc, ul. Młynarska 37a, tel. 22 391 15 12

Dział Prawny

 • Kierownik - Elwira Bylinka, ul. Ciołka 10a

Dział Marketingu

 • Kierownik - Urszula Murawska, ul. Ciołka 10a, tel. 22 836 83 28

Dział Finansowo - Księgowy

 • Główna Księgowa Urzędu - Renata Czapska, ul. Grochowska 171 b,
 • P. o. Kierownika - Aneta Bryśkiewicz, ul. Grochowska 171b

Dział Organizacyjno- Administracyjny

 • Kierownik - Dorota Klaus, ul. Ciołka 10a, tel. 22 877 45 96
 • Z-ca Kierownika (ds. informatycznych)- Robert Zduńczyk, ul. Grochowska 171b, tel. 22 391 13 09

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się